• Ludzie Profir Partner

    Ludzie Profir Partner

  • Nieruchomosci Profir Partner

    Nieruchomosci Profir Partner

Profit Partner Leasing
Profit Partner Leasing

Leasing jest formą dzierżawy przedmiotu leasingu tyle że w tym przypadku to leasingobiorca decyduje o zakupie przedmiotu dzierżawy, a leasingodawca zobowiązuje się zapłacić za przedmiot i oddać go do użytku leasingobiorcy za opłatą; którą w przypadku firm można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w całości.

Profit Partner Kredyt
Profit Partner Kredyt

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Profit Partner Doradztwo
Profit Partner Doradztwo

Profit Partner przede wszystkim jest Twoim partnerem biznesowym i szuka dla Ciebie rozwiązań umożliwiających zwiększenie sprzedaży twoich produktów i usług oraz rozwiązań które pozwolą Twojej firmie ograniczyć koszty.

Leasing

W ostatnich latach leasing zyskał sporo popularności. To przede wszystkim wygodne rozwiązanie dla wszystkich firm, które chcą mieć comiesięczne koszty i zmniejszać podatek dochodowy do zapłaty, a prócz tego starają się o to, by mądrze zainwestować swój kapitał. Dodatkowo flota pojazdów jaką weźmiemy w leasing jest znacznie tańsza od zakupienia takiej samej liczby samochodów na kredyt ze względu na możliwość odliczenia kosztów leasingu w całości. Jest to także zasługa tego że taka forma zakupu nie obciąża tak mocno i jednorazowo budżetu firmowego. Skorzystanie z leasingu jest również znacznie prostsze, aniżeli otrzymanie kredytu samochodowo, zwłaszcza kiedy mowa o większej flocie pojazdów dla całej firmy. Dziś leasing nie jest już jednak zarezerwowany jedynie dla firm. Również osoby prywatne mogą w ten prosty sposób kredytować swoje pojazdy, jednak w tym przypadku nie możemy skorzystać z odpisów podatkowych. De facto właścicielem takiego pojazdu staniemy się jednak dopiero w momencie, kiedy zapłacimy ostatnią ratę oraz wykupimy pojazd za ułamek jego wartości rynkowej. Leasing daje jednak całkowite bezpieczeństwo finansowe i nie powoduje obciążenia historii kredytowej. W przypadku kredytów samochodowych wygląda to zupełnie inaczej, dlatego leasing dla wielu firm i osób prywatnych jest całkowicie bezpiecznym i korzystnym rozwiązaniem.

Profit Partner

Profit Partner to twój partner biznesowy. Celem firmy jest świadczenie usług które doprowadzają do zwiększenie obrotów firmy partnera poprzez zwiększenie sprzedaży dzięki wykorzystaniu nowych i niestandardowych kanałów dystrybucji i promocji oraz pomocy w rozwinięciu dotychczasowych metod sprzedaży. Firma Profit Partner szuka także dla swoich klientów rozwiązań które pomagają ograniczać koszty takie jak:  koszty finansowania działalności firmy, koszty zatrudnienia, koszty marketingu a zwłaszcza koszty pozyskania klienta.